Ambulante Zorg

Bij Automotive Zorg begrijpen we dat het voor mensen met een verstandelijke beperking soms moeilijk kan zijn om zelfstandig te wonen. Daarom bieden wij ondersteuning, begeleiding en training aan voor deze doelgroep. Of het nu gaat om het opzetten van een huishouden, het aanleren van praktische vaardigheden of het bevorderen van de zelfredzaamheid, onze professionele begeleiders staan klaar om te helpen.

Om in aanmerking te komen voor onze begeleiding is er een beschikking nodig voor begeleiding vanuit WMO of Wlz. Deze beschikking wordt afgegeven door de gemeente of het CIZ. In deze beschikking worden de verschillende levensgebieden genoemd waarop de cliënt ondersteuning nodig heeft. Denk hierbij aan wonen, financiën, persoonlijke verzorging en dagbesteding.

Naast financiering vanuit de WMO of Wlz is het ook mogelijk om de begeleiding te bekostigen met een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een budget dat de cliënt zelf kan beheren en waarmee zorg en ondersteuning kan worden ingekocht. Onze begeleiders kunnen helpen bij het aanvragen en beheren van een PGB.

Bij Automotive Zorg vinden we het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk regie houden over hun eigen leven en dat zij zich verder kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past. Onze begeleiding is daarom altijd op maat gemaakt en gericht op de individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Voor meer informatie over het in aanmerking komen voor dagbesteding bij Automotive Zorg of het indienen van een aanvraag voor PGB kunt u altijd met ons bellen of contact opnemen via deze contactformulier.

    Automotive Zorg beschikt over de ISO 9001