Dagbesteding

De dagbesteding op onze garage is bestemt voor mensen met een zorgindicatie van het CIZ of de gemeente waarin de hulpvrager staat ingeschreven. Bij interesse in onze dagbesteding zullen wij eerst gaan uitzoeken welke stappen er eventueel nog genomen moeten worden om aan het werk te kunnen bij Automotive Zorg. Dit is afhankelijk van de zorgvrager zijn/haar huidige zorgindicatie. Vaak is er dan de mogelijkheid tot het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) voor ondersteunende en activerende begeleiding. Deze is nodig om dagbesteding te kunnen volgen bij Automotive Zorg. Zodra het vastgesteld is hoeveel dagdelen de hulpvrager per week op de dagbesteding wil en kan werken, kan er als dit nodig is een aanvraag voor PGB worden ingediend bij het CIZ of bij de gemeente van de desbetreffende persoon. Automotive Zorg kan ook meehelpen in de aanvraag als dit gewenst is.

Voor meer informatie over het in aanmerking komen voor dagbesteding bij Automotive Zorg of het indienen van een aanvraag voor PGB kunt u altijd met ons bellen of contact opnemen via deze contactformulier.

    Automotive Zorg beschikt over de ISO 9001