Dagbesteding

De dagbesteding bij onze garage is bedoeld voor mensen met een zorgindicatie van het CIZ of de gemeente waarin zij staan ingeschreven. Als je geïnteresseerd bent in onze dagbesteding, zullen wij eerst onderzoeken welke stappen er eventueel nog genomen moeten worden om bij Automotive Zorg te kunnen werken. Dit is afhankelijk van je huidige zorgindicatie. Vaak is het mogelijk om een persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen voor ondersteunende en activerende begeleiding, die nodig is om dagbesteding bij ons te volgen.

Zodra we hebben vastgesteld hoeveel dagdelen per week je wilt en kunt werken, kunnen we, indien nodig, een PGB-aanvraag indienen bij het CIZ of de gemeente waarin je staat ingeschreven. Wij kunnen je ook helpen bij het aanvragen van het PGB, als dat gewenst is.

Voor meer informatie over het in aanmerking komen voor dagbesteding bij Automotive Zorg of het indienen van een aanvraag voor PGB kunt u altijd met ons bellen of contact opnemen via deze contactformulier.

    Automotive Zorg beschikt over de ISO 9001